Metody nauczania

Od profilu ucznia do formy współpracy

Charakterystyka ucznia Centrum Języków Obcych Sherlock, przekłada się na metodykę nauczania, którą stosujemy i której w 100% wierzymy. Zanim do niej doszliśmy, i wybraliśmy metody, na których będziemy bazować, oraz formę zajęć, stworzyliśmy profil ucznia, słuchacza, analizując jego potrzeby i czynniki najkorzystniejsze właśnie dla niego. 

Z naszych analiz, wyszła taka oto forma współpracy, której doświadczysz na naszych zajęciach. 

Jako słuchacz/słuchaczka naszych kursów językowych, będziesz:

zanurzony/a w języku obcym

nasze zajęcia nie są prowadzone w języku polskim;

uczony/a integrowania nauki języka

z poznawaniem różnych dziedzin życia, takich jak sztuka, nauki przyrodnicze czy nauki społeczne;

osiągał/a widoczny postęp

w nauce języka obcego, głównie dzięki stawianym ambitnym, ale realistycznym celom związanym z nauką języka w globalnym, współczesnym świecie;

uczył/a się uniwersalnej strony języka

takiej którą wykorzystasz do swobodnej i płynnej komunikacji;

cieszył/a się biegłością w komunikowaniu się

bez kompleksów, zarówno w sytuacjach codziennych, jak i w zetknięciu z szeroko rozumianym tekstem czy przekazem medialnym;

oswajał/a się z innymi tradycjami, kulturami i ludźmi

poprzez kształtowanie postawy proekologicznej – zgodnie z hasłem dbania o świat, w którym żyjemy.

poznawać treści, bazując na materiałach autentycznych

takich jak: zdjęcia, reportaże, opowieści, filmy, bajki, prelekcje TED talks i wiele innych, dostosowanych zarówno do wieku jak i poziomu biegłości językowej;

rozwijać kompetencje XXI wieku

razem z rozwijaniem umiejętności językowych;

stosować nowoczesne metody pracy

zarówno online jak i offline, wykorzystując dobrodziejstwa nowoczesnych technologii, tablic interaktywnych, aplikacji, programów, VR (virtual reality), AR (augmented reality) itp.;

aktywizowany/a

dzięki różnego rodzaju grom i ćwiczeniom;

Metody nauczania

Skoro już wiesz, jak wygląda profil ucznia naszej szkoły i czego możesz się spodziewać po naszych zajęciach językowych, przyszedł czas na metody, dzięki którym jesteśmy w stanie osiągnąć te wszystkie założenia. 

Komunikacyjne nauczanie języka (ang. communicative language teaching, CLT)

Metoda komunikatywna oznacza równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Jednak głównym jej celem jest rozwijanie umiejętności komunikacji przez kursanta, tak, by był w stanie używać języka obcego odpowiednio do sytuacji i kontekstu.

Zaangażuj się – Ucz się – Działaj (ang. Engage – Study – Activate, ESA)

Prowadzenie zajęć w oparciu o metodę ESA daje nauczycielowi elastyczność w prowadzeniu zajęć w zorganizowany i produktywny sposób. Prowadzenia zajęć, w tym schemacie dzielimy na trzy fazy „Engage – Study – Activate”.

Pozytywne i negatywne wzmocnienia, czyli nauka języka bez ocen (z wykorzystaniem ang. programu Class Dojo)

Kolejnym ważnym elementem w naszej szkole, jest system motywowania uczniów do nauki poprzez pozytywne i negatywne wzmocnienia oraz informację zwrotną, bez użycia szkolnego systemu oceniania (1–6). Używamy do tego aplikacji Class Dojo, z kursantami w przedziale wiekowym 3–14 lat.

National Geographic Learning

Współpraca z National Geographic Learning procesowała w naszych głowach przez lata. Poszukiwaliśmy czegoś co zgodzi się z wartościami oraz misją szkoły, testując kolejne pozycje dydaktyczne. Finalnie, ścisłą współpracę, z której jesteśmy ogromnie zadowoleni, rozpoczęliśmy w sierpniu 2020 roku, wchodząc w nią z pełną świadomością dobrodziejstw jakie za sobą niesie.

Głównym walorem oraz celem współpracy z NGL jest budowanie otwartości na otaczający nas świat oraz ożywienie zarówno klasy jak i jej słuchaczy. Pracując na takim modelu, jako szkoła językowa, chcemy, aby nauka była inspirująca i zadziwiająca. Chcemy również, aby nauka języka obcego dostarczała ekscytacji, radości i bazowała na poznawaniu jak i doświadczaniu.

10 powodów, dla których nauka języka obcego z National Geographic Learning jest ciekawsza a zarazem skuteczniejsza:

Dlaczego warto zostać absolwentem kursów programu National Geographic Learning?

Kim jest uczeń
National Geographic Learning?

Ambitny uczeń
Uczeń National Geographic Learning wie, że język angielski jest podstawą światowej komunikacji i chce go poznać jak najlepiej.
Pewny siebie rozmówca
Uczeń National Geographic Learning nie ma kompleksów, z każdym człowiekiem znajdzie wspólny temat do rozmowy, również po angielsku.
Obywatel świata XXI w.
Uczeń National Geographic Learning nabywa kompetencji XXI wieku razem z rozwijaniem umiejętności językowych.
Wnikliwy obserwator
Autentyczne miejsca i prawdziwi ludzie – National Geographic Learning zaspokaja naturalną ciekawość młodego człowieka.
Przyjazny podróżnik
National Geographic Learning zabiera uczniów w podróóż po świecie różnych kultur, ucząc szacunku i dobrych manier.
Świadomy ekolog
National Geographic Learning kształtuję postawę proekologiczną, zgodnie z hasłem dbania o świat, w którym żyjemy.

Uczeń NGL:

Przewiń do góry