PODRÓŻE W CZASIE: półkolonie letnie w Sherlocku

Metody nauczania

Od profilu ucznia do formy współpracy

Charakterystyka ucznia Centrum Języków Obcych Sherlock, przekłada się na metodykę nauczania, którą stosujemy i której w 100% wierzymy. Zanim do niej doszliśmy, i wybraliśmy metody, na których będziemy bazować, oraz formę zajęć, stworzyliśmy profil ucznia, słuchacza, analizując jego potrzeby i czynniki najkorzystniejsze właśnie dla niego. 

Z naszych analiz, wyszła taka oto forma współpracy, której doświadczysz na naszych zajęciach. 

Jako słuchacz/słuchaczka naszych kursów językowych, będziesz:

zanurzony/a w języku obcym

nasze zajęcia nie są prowadzone w języku polskim;

uczony/a integrowania nauki języka

z poznawaniem różnych dziedzin życia, takich jak sztuka, nauki przyrodnicze czy nauki społeczne;

osiągał/a widoczny postęp

w nauce języka obcego, głównie dzięki stawianym ambitnym, ale realistycznym celom związanym z nauką języka w globalnym, współczesnym świecie;

uczył/a się uniwersalnej strony języka

takiej którą wykorzystasz do swobodnej i płynnej komunikacji;

cieszył/a się biegłością w komunikowaniu się

bez kompleksów, zarówno w sytuacjach codziennych, jak i w zetknięciu z szeroko rozumianym tekstem czy przekazem medialnym;

oswajał/a się z innymi tradycjami, kulturami i ludźmi

poprzez kształtowanie postawy proekologicznej – zgodnie z hasłem dbania o świat, w którym żyjemy.

poznawać treści, bazując na materiałach autentycznych

takich jak: zdjęcia, reportaże, opowieści, filmy, bajki, prelekcje TED talks i wiele innych, dostosowanych zarówno do wieku jak i poziomu biegłości językowej;

rozwijać kompetencje XXI wieku

razem z rozwijaniem umiejętności językowych;

stosować nowoczesne metody pracy

zarówno online jak i offline, wykorzystując dobrodziejstwa nowoczesnych technologii, tablic interaktywnych, aplikacji, programów, VR (virtual reality), AR (augmented reality) itp.;

aktywizowany/a

dzięki różnego rodzaju grom i ćwiczeniom;

Metody nauczania

Skoro już wiesz, jak wygląda profil ucznia naszej szkoły i czego możesz się spodziewać po naszych zajęciach językowych, przyszedł czas na metody, dzięki którym jesteśmy w stanie osiągnąć te wszystkie założenia. 

Komunikacyjne nauczanie języka (ang. communicative language teaching, CLT)

Metoda komunikatywna oznacza równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Jednak głównym jej celem jest rozwijanie umiejętności komunikacji przez kursanta, tak, by był w stanie używać języka obcego odpowiednio do sytuacji i kontekstu.

 • Zajęcia często przyjmują formę: pracy w parach lub grupach, wymagającej negocjacji i kooperacji między uczniami oraz odgrywania ról, podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe.
 • Lektorzy mają za zadanie stworzyć jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się. Stąd na naszych lekcjach różnorodność dialogów, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, elementy dramy, gry i zabawy.
 • Znajomość gramatyki jest w przypadku metody komunikatywnej ważna, ale gramatyka jest traktowana jako środek, a nie cel.
 • Na lekcjach wykorzystujemy przemyślane pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne technologie: podręczniki znanych wydawnictw, autentyczne materiały prasowe, radiowe, telewizyjne, techniki video, piosenki, możliwości oferowane przez Internet.
 • Cenną cechą metody komunikatywnej jest jej elastyczność pozwalająca dobrać ćwiczenia i dodatkowe materiały pod kątem oczekiwań kursantów i postawionych im celów.

Zaangażuj się – Ucz się – Działaj (ang. Engage – Study – Activate, ESA)

Prowadzenie zajęć w oparciu o metodę ESA daje nauczycielowi elastyczność w prowadzeniu zajęć w zorganizowany i produktywny sposób. Prowadzenia zajęć, w tym schemacie dzielimy na trzy fazy „Engage – Study – Activate”.

 1. Faza Zaangażowania (ang. ENGAGE)
  Pierwszą fazą, od której rozpoczynamy zajęcia, jest faza angażująca. W tej fazie nauczyciel po prostu przygotowuje uczniów do udziału w lekcji. Angażowanie uczniów może obejmować pokazywanie zdjęć, realia, kontrasty, odkrycia, dyskusje z całą klasą, mimikę i grę aktorską, zachęca uczniów do odpowiedzi oraz zadawania pytań, które mają skłonić uczniów do myślenia i mówienia w języku obcym. Celem fazy angażowania jest przyciągnięcie uwagi ucznia i poznanie znaczenia słów lub tematów, które będą poruszane na lekcji. Faza ta jest niezwykle ważna, ponieważ daje nauczycielowi szansę na włączenie wszystkich uczniów w zajęcia. Co więcej, faza angażowania pomaga uczniom poczuć się bardziej komfortowo i być gotowym do nauki.
 2. Faza nauki (ang. STUDY)
  Po tym jak nauczyciel zaangażuje uczniów, przechodzi do fazy nauki. Faza nauki może składać się z wielu czynności, takich jak nauka na podstawie tekstów i dialogów, przykładowych zdań, krzyżówek, ćwiczeń z uzupełnianiem luk, wyszukiwaniem słów, gier itp.. Celem fazy nauki jest faktyczne nauczenie uczniów nowych słów lub tematów i pokazanie im prawidłowego sposobu ich użycia. W tej fazie można również skorygować ewentualne błędy i omówić je. Podczas tego etapu nauczyciel pomaga uczniom lepiej zrozumieć każdy temat, aby mogli się uczyć i iść do przodu w najlepszy możliwy sposób.
 3. Faza aktywacji (ang. ACTIVATE)
  Na koniec nauczyciel przeprowadza fazę aktywizującą. Faza aktywizująca może obejmować dyskusje dla całej klasy, małych grup, a nawet par, odgrywanie ról, tworzenie historyjek, zadania takie jak plakaty czy reklamy, symulacje i debaty. W fazie aktywizującej uczniowie wykorzystują w praktyce to, czego nauczyli się w fazie uczenia się.
  Podsumowując, ESA jest niezwykle ważną formą pracy w nauczaniu, ponieważ utrzymuje zainteresowanie, motywację i chęć uczniów do dalszej nauki. Pomaga również uczniom uczyć się w zabawny i produktywny sposób. Faza ta utrzymuje zainteresowanie uczniów, kiedy to faza uczenia się pomaga im się uczyć, a faza aktywowania pomaga im zastosować w praktyce to, czego się nauczyli. Brzmi jak sukces murowany!

Pozytywne i negatywne wzmocnienia, czyli nauka języka bez ocen (z wykorzystaniem ang. programu Class Dojo)

Kolejnym ważnym elementem w naszej szkole, jest system motywowania uczniów do nauki poprzez pozytywne i negatywne wzmocnienia oraz informację zwrotną, bez użycia szkolnego systemu oceniania (1–6). Używamy do tego aplikacji Class Dojo, z kursantami w przedziale wiekowym 3–14 lat.

ClassDojo to cyfrowa platforma umożliwiająca swobodną komunikację rodziców i nauczycieli poprzez komentowanie zdjęć i filmów oraz bezpośrednie przesyłanie wiadomości. ClassDojo pozwala nauczycielom na zdalną pracę z klasą, w tym na przygotowywanie ćwiczeń dla uczniów, zadawanie prac klasowych i dzielenie się lekcjami. Uczniowie mogą zdobywać punkty Dojo na podstawie swojego zachowania oraz postępów, co pozwala naszym nauczycielom na wykorzystanie aplikacji do wspierania pozytywnego zachowania uczniów.

Postanowiliśmy odejść od tradycyjnego oceniania stosowanego w szkołach państwowych, ponieważ nie wierzymy, że jest to użyteczny sposób podejścia do uczenia się uczniów. Uczniowie nie zaczynają tak samo, nigdy nie zaczynają w tym samym miejscu. Nie mają takich samych doświadczeń życiowych, ani nawet doświadczeń szkolnych. Co więcej,  nie idą potem do tych samych szkół, wykonują różne zawody, a także podążają za innymi wobec siebie celami. 

 • Oceny nie dostarczają odpowiednich informacji;
  Jeśli celem ocen jest przekazanie uczniowi jego osiągnięć, adekwatności, doskonałości, zgodności, wysiłku i/lub korzyści w nauce, to niestety oceny zawodzą. Co to znaczy, że jeden uczeń umie na 5 a drugi na 6 lub 3? Jest to dla nas niezrozumiałe. Czy jeżeli uczymy się jeździć na rowerze, to ktoś informując nas zwrotnie, powiedział kiedyś, DOBRZE, jeździsz na CZWÓRKĘ?
 • Oceny nie są motywacją;
  W naszym odczuciu dostawanie ocen polega na robieniu rzeczy dla własnego dobra i tym samym dla zewnętrznych korzyści, które nie są nieodłączną częścią samych działań. Łączą się również bezpośrednio ze strachem przed otrzymaniem cyferki 1 lub 2, czyli tak naprawdę polegają na robieniu czegoś w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji.
 • Oceny są kwintesencją motywacji zewnętrznej;
  Czyli tak naprawdę, nagradzają za osiągnięcia, będąc również groźbą. Sprawiają, że uczniowie zaczynają myśleć, że jeśli nie spełnią wymagań pod każdym względem, niezależnie od tego, jak się czują, czy coś rozumieją, czy jest coś dla nich łatwym/trudnym tematem, zostaną ukarani i obdarzeni negatywnym stopniem, co przełoży się na średnią wszystkich zdobytych ocen.
 • Oceny sprawiają, że uczniowie są uczeni, by skupiać się na nauce, a nie na uczeniu się;
  W rzeczywistości ludzie są pochłonięci ciekawością i radością, gdy uczą się nowych rzeczy. Czasami jest to trudne, a czasami potrzebne, ale tak czy inaczej doświadczamy nauki wokół nas cały czas. Zatem, czy celem szkoły, jest przede wszystkim stawianie na osiągnięcia, sukcesy, dokonania lub te stawiane na piedestale “czerwone paski”? Czy nacisk kładzie się na naukę rzeczywistych umiejętności, których ludzie będą potrzebować po przedszkolu, szkole, czy studiach?
 • Oceny zachęcają do strachu przed podejmowaniem ryzyka.
  Oceny wydają się tak ważne, że uczniowie wierzą, że nie mogą zaryzykować niczego, co nie zostało sprawdzone. Na większości lekcji jeden błąd jest karany niższą oceną, która jest następnie uśredniana z innymi ocenami, nawet jeśli została zdobyta za zupełnie inną, opanowaną przez ucznia aktywność. Takie podejście może świadczyć o tym, że liczy się jedynie suma zebranych czwórek, piątek i szóstek, które w finalnym rozliczeniu sprawią, że czujemy się dowartościowani.

  Tylko pytanie, czy o to właśnie nam chodzi, o sztuczną rywalizację i hamowanie własnych możliwości z powodu cyferek. Jeżeli musi tak być, to niech tak będzie, ale nie w Sherlocku. My stawiamy na adekwatną informację zwrotną, ocenę ustną, ocenę koleżeńską, rozmowę, analizę, dyskusję i indywidualną pracę nad progresem. Najważniejsze jest to, aby nie stracić motywacji, chęci i zapału do nauki i cieszyć się ze swoich własnych, indywidualnych, małych lub większych sukcesów. Każdy z nich, bez względu na rozmiar, prowadzi do celu i powinien sprawiać radość.

National Geographic Learning

Współpraca z National Geographic Learning procesowała w naszych głowach przez lata. Poszukiwaliśmy czegoś co zgodzi się z wartościami oraz misją szkoły, testując kolejne pozycje dydaktyczne. Finalnie, ścisłą współpracę, z której jesteśmy ogromnie zadowoleni, rozpoczęliśmy w sierpniu 2020 roku, wchodząc w nią z pełną świadomością dobrodziejstw jakie za sobą niesie.

Głównym walorem oraz celem współpracy z NGL jest budowanie otwartości na otaczający nas świat oraz ożywienie zarówno klasy jak i jej słuchaczy. Pracując na takim modelu, jako szkoła językowa, chcemy, aby nauka była inspirująca i zadziwiająca. Chcemy również, aby nauka języka obcego dostarczała ekscytacji, radości i bazowała na poznawaniu jak i doświadczaniu.

10 powodów, dla których nauka języka obcego z National Geographic Learning jest ciekawsza a zarazem skuteczniejsza:

Dlaczego warto zostać absolwentem kursów programu National Geographic Learning?

Kim jest uczeń
National Geographic Learning?

Ambitny uczeń
Uczeń National Geographic Learning wie, że język angielski jest podstawą światowej komunikacji i chce go poznać jak najlepiej.
Pewny siebie rozmówca
Uczeń National Geographic Learning nie ma kompleksów, z każdym człowiekiem znajdzie wspólny temat do rozmowy, również po angielsku.
Obywatel świata XXI w.
Uczeń National Geographic Learning nabywa kompetencji XXI wieku razem z rozwijaniem umiejętności językowych.
Wnikliwy obserwator
Autentyczne miejsca i prawdziwi ludzie – National Geographic Learning zaspokaja naturalną ciekawość młodego człowieka.
Przyjazny podróżnik
National Geographic Learning zabiera uczniów w podróóż po świecie różnych kultur, ucząc szacunku i dobrych manier.
Świadomy ekolog
National Geographic Learning kształtuję postawę proekologiczną, zgodnie z hasłem dbania o świat, w którym żyjemy.

Uczeń NGL:

Scroll to Top