PODRÓŻE W CZASIE: półkolonie letnie w Sherlocku

Polityka prywatności

Paulina Boruc-Bartkiewicz, zamieszkała przy ul. Prądźyńskiego 35A/21, 05-200 Wołomin, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Boruc-Bartkiewicz Centrum Języków Obcych Sherlock, z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 39, 05-230 Kobyłka, wpisana do Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii posiadającą NIP: 125 165 68 79, telefon: +48 505-837-558, adres e-mail: sherlockcontact.edu@gmail.com, zwana dalej „Szkołą”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

Osoba korzystająca z usługi Newsletter oferowanej przez Szkołę, aby móc korzystać z tej usługi musi wypełnić odpowiedni formularz. Podanie w nim jej adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usługi Newsletter.

Adres e-mail podany przy rejestracji w usłudze Newsletter, a także inne dane osobowe ewentualnie podane później w toku jej wykonywania przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 622 z późn. zm.), ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest Szkoła.

Szkoła może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie umowy zawartej z nim, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), ustawiy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Korzystający z usługi Newsletter ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego wniosku do Szkoły.

Usunięcie danych osobowych w postaci adresu e-mail, niezbędnego do korzystania z usługi Newsletter, ze zbioru listy wysyłkowej jest możliwe tylko wraz z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

Szkoła przetwarza dane osobowe użytkowników usługi Newsletter w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania umowy na korzystanie z usługi Newsletter.

Powyższe dane mogą być wykorzystane również, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Szkołę i nie będzie to naruszało praw i wolności użytkownika usługi Newsletter. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie będzie następowało w szczególności w celach marketingowych Szkoły. Szkoła wskazuje, że Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku wyrażenia przez Użytkowania takiego sprzeciwu Szkoła niezwłocznie zaniecha przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

Dane osobowe zebrane przez Szkołę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym lub innym instytucjom w ten sposób upoważnionym z mocy prawa.

Szkoła stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Każdy ma możliwość korzystania z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem. Dla korzystania z niej niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego użytkownika.

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Kancelarię Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail:  sherlockcontact.edu@gmail.com

Polityka plików cookies

Paulina Boruc, zamieszkała przy ul. Krechowiecka 39A, 05-230 Kobyłka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Boruc Centrum Języków Obcych Sherlock, z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 39, 05-230 Kobyłka, wpisana do Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii posiadającą NIP: 125 165 68 79, telefon: +48 505-837-558, adres e-mail:  sherlockcontact.edu@gmail.com, zwana dalej „Szkołą”, wprowadza się politykę plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

Szkoła wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Szkoły. Szkoła przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Szkoły.
Szkoła informuje także użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies (ciasteczek) na urządzeniu końcowym użytkownika.
Szkoła wskazuje także, że pliki cookies (ciasteczka) mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Szkołę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
Informacje o sposobach usunięcia cookies (tzw. ciasteczek) dostępne są na odpowiednich stronach producentów przeglądarek Firefox, Chrome, Internet Explorer czy Apple.

Scroll to Top