Spring vibes

Przywitanie wiosny, odkryj 5 niezwykłych zwyczajów

Atrakcje: więcej informacji wkrótce

Cena

40-50od osoby

Podział na grupy: Dzieci dzielone są na grupy według wieku oraz wskazanych przez rodziców preferencji (np. koledzy ze szkoły). Jedna grupa liczy maksymalnie 14 osób.

Chcesz zapisać swoje dziecko? Masz pytania?
Nie zastanawiaj się! Zadzwoń do nas 575 605 556 lub skontaktuj się na sherlockcontact.edu@gmail.com