Stanowisko: Lektor języka angielskiego dla dzieci
Miejsce pracy: Kobyłka
Szukamy osób, które dobrze znają język angielski, lubią uczyć dzieci i chcą być częścią naszego zespołu.

Zapewniamy:

 • dobre stawki;
 • różne formy współpracy (zlecenie, działalność gospodarcza, umowa o pracę);
 • materiały językowe dla grup oraz kursantów indywidualnych dobierane po konsultacji z Tobą
 • szkolenia wewnętrzne „Teach&Inspire with Sherlock” i możliwość stałego rozwijania swoich
  kompetencji;
 • szkolenia zewnętrzne;
 • pracę w miłej atmosferze z dynamicznym i rozwijającym się zespołem;
 • oferty pracy podczas ferii i wakacji
 • pracę od poniedziałku do piątku
 • pracę stacjonarnie w placówce szkoły

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 622 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) od rozpoczęcia stosowania RODO jest Paulina Boruc Centrum Języków Obcych Sherlock, z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 39, 05-230 Kobyłka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii posiadająca NIP: 125 165 68 79, w odniesieniu do danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.Ma Pani/Pan prawo:
1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) żądania od Centrum Języków Obcych Sherlock dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, na potrzeby której zostały przekazane oraz, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, przez okres, w którym będą prowadzone dalsze rekrutacje, w każdym jednak z tych przypadków nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).


Stanowisko: Lektor języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych
Miejsce pracy: Kobyłka

Szukamy osób, które dobrze znają język angielski, lubią uczyć młodzież oraz osoby dorosłe na różnych poziomach zaawansowania i chcą być częścią naszego zespołu.

Zapewniamy:

 • dobre stawki;
 • różne formy współpracy (zlecenie, działalność gospodarcza, umowa o pracę);
 • materiały językowe dla grup oraz kursantów indywidualnych dobierane po konsultacji z Tobą
 • szkolenia wewnętrzne „Teach&Inspire with Sherlock” i możliwość stałego rozwijania swoich
  kompetencji;
 • szkolenia zewnętrzne;
 • pracę w miłej atmosferze z dynamicznym i rozwijającym się zespołem;
 • oferty pracy podczas ferii i wakacji
 • pracę od poniedziałku do piątku
 • pracę stacjonarnie w placówce szkoły

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 622 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) od rozpoczęcia stosowania RODO jest Paulina Boruc Centrum Języków Obcych Sherlock, z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 39, 05-230 Kobyłka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii posiadająca NIP: 125 165 68 79, w odniesieniu do danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.Ma Pani/Pan prawo:
1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) żądania od Centrum Języków Obcych Sherlock dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, na potrzeby której zostały przekazane oraz, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, przez okres, w którym będą prowadzone dalsze rekrutacje, w każdym jednak z tych przypadków nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).


Stanowisko: Lektor języka niemieckiego
Miejsce pracy: Kobyłka

Szukamy osób, które dobrze znają język niemiecki, lubią uczyć dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na różnych poziomach zaawansowania i chcą być częścią naszego zespołu.

Zapewniamy:

 • dobre stawki;
 • różne formy współpracy (zlecenie, działalność gospodarcza, umowa o pracę);
 • materiały językowe dla grup oraz kursantów indywidualnych dobierane po konsultacji z Tobą
 • szkolenia wewnętrzne „Teach&Inspire with Sherlock” i możliwość stałego rozwijania swoich
  kompetencji;
 • szkolenia zewnętrzne;
 • pracę w miłej atmosferze z dynamicznym i rozwijającym się zespołem;
 • oferty pracy podczas ferii i wakacji
 • pracę od poniedziałku do piątku
 • pracę stacjonarnie w placówce szkoły

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 622 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) od rozpoczęcia stosowania RODO jest Paulina Boruc Centrum Języków Obcych Sherlock, z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 39, 05-230 Kobyłka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii posiadająca NIP: 125 165 68 79, w odniesieniu do danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.Ma Pani/Pan prawo:
1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) żądania od Centrum Języków Obcych Sherlock dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, na potrzeby której zostały przekazane oraz, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, przez okres, w którym będą prowadzone dalsze rekrutacje, w każdym jednak z tych przypadków nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).


Stanowisko: Lektor języka francuskiego
Miejsce pracy: Kobyłka

Szukamy osób, które dobrze znają język francuski, lubią uczyć dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na różnych poziomach zaawansowania i chcą być częścią naszego zespołu.

Zapewniamy:

 • dobre stawki;
 • różne formy współpracy (zlecenie, działalność gospodarcza, umowa o pracę);
 • materiały językowe dla grup oraz kursantów indywidualnych dobierane po konsultacji z Tobą
 • szkolenia wewnętrzne „Teach&Inspire with Sherlock” i możliwość stałego rozwijania swoich
  kompetencji;
 • szkolenia zewnętrzne;
 • pracę w miłej atmosferze z dynamicznym i rozwijającym się zespołem;
 • oferty pracy podczas ferii i wakacji
 • pracę od poniedziałku do piątku
 • pracę stacjonarnie w placówce szkoły

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 622 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) od rozpoczęcia stosowania RODO jest Paulina Boruc Centrum Języków Obcych Sherlock, z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 39, 05-230 Kobyłka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii posiadająca NIP: 125 165 68 79, w odniesieniu do danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.Ma Pani/Pan prawo:
1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) żądania od Centrum Języków Obcych Sherlock dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, na potrzeby której zostały przekazane oraz, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, przez okres, w którym będą prowadzone dalsze rekrutacje, w każdym jednak z tych przypadków nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).


Stanowisko: Lektor języka hiszpańskiego
Miejsce pracy: Kobyłka

Szukamy osób, które dobrze znają język hiszpański, lubią uczyć dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na różnych poziomach zaawansowania i chcą być częścią naszego zespołu.

Zapewniamy:

 • dobre stawki;
 • różne formy współpracy (zlecenie, działalność gospodarcza, umowa o pracę);
 • materiały językowe dla grup oraz kursantów indywidualnych dobierane po konsultacji z Tobą
 • szkolenia wewnętrzne „Teach&Inspire with Sherlock” i możliwość stałego rozwijania swoich
  kompetencji;
 • szkolenia zewnętrzne;
 • pracę w miłej atmosferze z dynamicznym i rozwijającym się zespołem;
 • oferty pracy podczas ferii i wakacji
 • pracę od poniedziałku do piątku
 • pracę stacjonarnie w placówce szkoły

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 622 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) od rozpoczęcia stosowania RODO jest Paulina Boruc Centrum Języków Obcych Sherlock, z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 39, 05-230 Kobyłka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii posiadająca NIP: 125 165 68 79, w odniesieniu do danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.Ma Pani/Pan prawo:
1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) żądania od Centrum Języków Obcych Sherlock dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, na potrzeby której zostały przekazane oraz, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, przez okres, w którym będą prowadzone dalsze rekrutacje, w każdym jednak z tych przypadków nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).


Stanowisko: Lektor języka włoskiego
Miejsce pracy: Kobyłka

Szukamy osób, które dobrze znają język włoski, lubią uczyć dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na różnych poziomach zaawansowania i chcą być częścią naszego zespołu.

Zapewniamy:

 • dobre stawki;
 • różne formy współpracy (zlecenie, działalność gospodarcza, umowa o pracę);
 • materiały językowe dla grup oraz kursantów indywidualnych dobierane po konsultacji z Tobą
 • szkolenia wewnętrzne „Teach&Inspire with Sherlock” i możliwość stałego rozwijania swoich
  kompetencji;
 • szkolenia zewnętrzne;
 • pracę w miłej atmosferze z dynamicznym i rozwijającym się zespołem;
 • oferty pracy podczas ferii i wakacji
 • pracę od poniedziałku do piątku
 • pracę stacjonarnie w placówce szkoły

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 622 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) od rozpoczęcia stosowania RODO jest Paulina Boruc Centrum Języków Obcych Sherlock, z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 39, 05-230 Kobyłka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii posiadająca NIP: 125 165 68 79, w odniesieniu do danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.Ma Pani/Pan prawo:
1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) żądania od Centrum Języków Obcych Sherlock dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, na potrzeby której zostały przekazane oraz, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, przez okres, w którym będą prowadzone dalsze rekrutacje, w każdym jednak z tych przypadków nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).


Stanowisko: Recepcjonistka – asystentka biura
Miejsce pracy: Kobyłka

Do zadań osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku będzie należało:
 • udzielanie informacji i zapisywanie na kursy językowe
 • przygotowywanie umów
 • przygotowywanie ofert, biuletynów informacyjnych itp.
 • pobieranie płatności
 • wystawianie FV
 • prowadzenie korespondencji e-mailowej z klientami
 • obsługa bieżących spraw związanych z prowadzeniem biura
 • dbanie o prawidłowy obieg informacji i dokumentów w firmie
 • archiwizowanie dokumentów
 • obsługa urządzeń biurowych
 • dbanie o wizerunek szkoły
Wymagania:
 • komunikatywność i otwartość
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • wielozadaniowość
 • uczciwość i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • staranność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • komunikatywna znajomości języka angielskiego
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, znajomość pakietu Microsoft Office
Oferujemy:
 • pracę z młodym, dynamicznym i rozwijającym się zespołem
 • szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne w zakresie wykonywanych obowiązków
 • pracę w systemie zmianowym
 • dostosowanie godzin pracy do potrzeb i możliwości czasowych (20-40h tygodniowo)
 • umowę zlecenie / umowę o pracę
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 622 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) od rozpoczęcia stosowania RODO jest Paulina Boruc Centrum Języków Obcych Sherlock, z siedzibą przy ul. Krechowieckiej 39, 05-230 Kobyłka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii posiadająca NIP: 125 165 68 79, w odniesieniu do danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.Ma Pani/Pan prawo:
1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) żądania od Centrum Języków Obcych Sherlock dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, na potrzeby której zostały przekazane oraz, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, przez okres, w którym będą prowadzone dalsze rekrutacje, w każdym jednak z tych przypadków nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).